Αίμα ανάμεσα στις περιόδους μου - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος