Εξετάσεις Εγκυμοσύνης - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
16 Ιανουαρίου 2020

Αμνιοκέντηση ή αμνιοπαρακέντηση

Τι είναι η αμνιοκέντηση; Η αμνιοκέντηση ή αμνιοπαρακέντηση είναι μια επεμβατική εξέταση προγεννητικού ελέγχου κατά την οποία λαμβάνουμε μια μικρή ποσότητα αμνιακού υγρού από τη μήτρα […]
2 Μαΐου 2019

Πρώτη επίσκεψη της Εγκυμοσύνης

Η εγκυμοσύνη υπολογίζεται από την πρώτη μέρα της τελευταίας περιόδου (ΤΕ.Π.) και διαρκεί σαράντα εβδομάδες. Χωρίζεται σε τρία άνισα τρίμηνα. Το πρώτο τρίμηνο διαρκεί έως την […]