Υστερεκτομή αφαίρεση της μήτρας - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος