Σύνδρομο υπερδιέγερσης ωοθηκών - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος