Δυσμηνόρροια ή πόνος περιόδου - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος