Σεξουαλικές επαφές στην εγκυμοσύνη - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος