Αμηνόρροια ή έλλειψη περιόδου - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος