Λαπαροσκόπηση στη γυναικολογία - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος