Απλή πρόκληση ωορρηξίας - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος