ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
13 Μαΐου 2023

Πλαστική αιδοίου ή Αιδοιοπλαστική

Η Πλαστική αιδοίου ή Αιδοιοπλαστική είναι η ταχύτερα αυξανόμενη επέμβαση,  Αισθητικής Γυναικολογικής  Χειρουργικής. Η Πλαστική αιδοίου ή Αιδοιοπλαστική περιλαμβάνει την χειλεοπλαστική μικρών χειλέων, την  αύξηση μεγάλων χειλέων, […]