Θεραπείες - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
23 Σεπτεμβρίου 2019

Εμβρυομεταφορά IVF

23 Σεπτεμβρίου 2019

Μετά την εμβρυομεταφορά

22 Σεπτεμβρίου 2019

Γονιμοποίηση των Ωαρίων

21 Σεπτεμβρίου 2019

Προετοιμασία σπέρματος στην εξωσωματική

15 Σεπτεμβρίου 2019

Ωοληψία για εξωσωματική

13 Σεπτεμβρίου 2019

Διέγερση ωοθηκών στην εξωσωματική

Για την διέγερση ωοθηκών στην εξωσωματική γονιμοποίηση βασιζόμαστε στο ιστορικό και τον εργαστηριακό έλεγχο που γίνεται στο ζευγάρι. Έτσι επιλέγετε ο καλύτερος  τρόπος διέγερσης  των ωοθηκών […]
12 Σεπτεμβρίου 2019

Εξετάσεις για διερεύνηση υπογονιμότητας.

Κάθε ζευγάρι πριν προχωρήσει στην διέγερση των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση  (IVF) πρέπει να κάνει εξετάσεις για διερεύνηση υπογονιμότητας. Έλεγχο που θα αναδείξει το πρόβλημα και […]
10 Σεπτεμβρίου 2019

Mini IVF εξωσωματική