αιδιοπλαστικη κινδυνοι - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
13 Μαΐου 2023

Πλαστική αιδοίου ή Αιδοιοπλαστική

Η Πλαστική αιδοίου ή Αιδοιοπλαστική είναι η ταχύτερα αυξανόμενη επέμβαση,  Αισθητικής Γυναικολογικής  Χειρουργικής. Η Πλαστική αιδοίου ή Αιδοιοπλαστική περιλαμβάνει την χειλεοπλαστική μικρών χειλέων, την  αύξηση μεγάλων χειλέων, […]
14 Οκτωβρίου 2019

Αιδοιοπλαστική ή πλαστική αιδοίου

Η Αιδοιοπλαστική ή πλαστική αιδοίου   είναι μια επέμβαση που γίνεται για να αναμορφώσει ή  και να αλλάξει το μέγεθος του αιδοίου. Αναμορφώνει τα εξωτερικά χείλη […]