αιμα μετα απο αποξεση πολυποδα - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
14 Μαΐου 2019

Απόξεση μήτρας ή ενδομητρίου

Τι είναι η Απόξεση μήτρας ή ενδομητρίου Η απόξεση μήτρας ή ενδομητρίου είναι μια απλή γυναικολογική επέμβαση κατά την οποία διαστέλλουμε τον τράχηλο με σκοπό να […]