αντισυλληψη μετα την επαφη - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
19 Φεβρουαρίου 2020

Αντισύλληψη

Ως αντισύλληψη ορίζεται η σκόπιμη εφαρμογή τεχνητών μεθόδων ή άλλων τεχνικών προκειμένου να αποφευχθεί μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη ως επακόλουθο της σεξουαλικής επαφής. Γενικά, από αρχαιοτάτων χρόνων […]