αφαιρεση σπιραλ κοστος - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
16 Μαΐου 2019

Σπιραλ ή ενδομήτριο σπείραμα IUD

Τί είναι και πώς λειτουργεί Το Σπιραλ ή ενδομήτριο σπείραμα IUD είναι μια μικρή πλαστική συσκευή συνήθως με χαλκό. Τοποθετείται στο εσωτερικό της μήτρας από γυναικολόγο. […]