δυσμηνορροια και αντισυλληπτικα - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
4 Απριλίου 2019

Πόνο στην περιόδο

Δυσμηνόρροια είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για τον πόνο στην περιόδο. Υπάρχει η πρωτοπαθής και δευτεροπαθής δυσμηνόρροια        Πρωτοπαθής δυσμηνόρροια Ο Πόνο στην περιόδο (εμμηνορρυσία) […]