ειδη σπιραλ αντισυλληψης - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
16 Μαΐου 2019

Σπιραλ ή ενδομήτριο σπείραμα IUD

Τί είναι και πώς λειτουργεί Το Σπιραλ ή ενδομήτριο σπείραμα IUD είναι μια μικρή πλαστική συσκευή συνήθως με χαλκό. Τοποθετείται στο εσωτερικό της μήτρας από γυναικολόγο. […]
4 Απριλίου 2019

Διαφράγματα και καλύπτρες

Διαφράγματα και καλύπτρες τοποθετούνται μέσα στον κόλπο και καλύπτουν τον τράχηλο της μήτρας φράζοντας το στόμιο του τραχήλου, ώστε να μην αφήνουν τα σπερματοζωάρια να μπουν […]