ενεση για ωορηξια - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
30 Μαΐου 2019

Απλή πρόκληση ωορρηξίας

Η απλή πρόκληση ωορρηξίας είναι διαδικασία στην οποία διεγείρουμε φαρμακευτικά με χάπια την παραγωγή ενός ή και περισσότερων ωαρίων. Σκοπός να αυξηθεί η πιθανότητα εγκυμοσύνης. Η […]
22 Μαΐου 2019

Σπερματέγχυση η IUI

Η σπερματέγχυση είναι μια απλή θεραπεία γονιμότητας  στην οποία ειδικά επεξεργασμένο σπέρμα εισάγεται απευθείας μέσα στη μήτρα με τη βοήθεια ενός καθετήρα. Η εισαγωγή των σπερματοζωαρίων […]