Κοιλιακη υφολικη Υστερεκτομη - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
14 Μαΐου 2019

Υστερεκτομή αφαίρεση της μήτρας

Η υστερεκτομή είναι η χειρουργική αφαίρεση της μήτρας. Συνήθως ,με τον όρο, ενοούμε την Ολική υστερεκτομή ή την Υφολική υστερεκτομή ή την Ολική υστερεκτομή μετά των […]