κονδυλωματα τραχηλου μητρας - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
16 Ιανουαρίου 2020

Δυσπλασίες γενετικού συστήματος

Τι είναι οι Δυσπλασίες γενετικού συστήματος ή ανωμαλίες διάπλασης; Πρόκειται για δομικές ανωμαλίες του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος που μπορεί να αφορούν τα εξωτερικά ή εσωτερικά γεννητικά […]