κυστεοκήλη φωτογραφιες - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
15 Μαΐου 2019

Πρόπτωση της Μήτρας

Η πρόπτωση της μήτρας Η πρόπτωση της μήτρας είναι μια κατάσταση στην οποία η μήτρα μετατοπίζεται από τη φυσιολογική της θέσης και κατεβαίνει στο κανάλι του […]