Λαπαροσκοπική αφαίρεση ινομυωμάτων - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος