λειζερ κολπου θεσσαλονικη - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
17 Οκτωβρίου 2019

Laser ανάπλασης κόλπου

Καθώς μεγαλώνουμε, όλα τα μέρη του σώματος χαλαρώνουν, συμπεριλαμβανομένου του κόλπου. Ο κόλπος αρχίζει να παρουσιάζει προβλήματα λόγω ατροφίας του κολπικού επιθηλίου και της χαλαρότητας του […]