μαστογραφία - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
4 Απριλίου 2019

Μαστογραφία

Τι είναι η μαστογραφία; Πρόκειται για μια εξέταση, στην όποια χρησιμοποιούμε ακτίνες  χαμηλής ενέργειας για να λάβουμε λεπτομερείς εικόνες του μαστού. Η μαστογραφία μας επιτρέπει να […]