νεογεννητο στο. σπιτι - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
16 Μαΐου 2019

Με το μωρό στο σπίτι

Η επιστροφή με το μωρό στο σπίτι από το προστατευτικό περιβάλλον του νοσοκομείου, μπορεί να χαρακτηριστεί για τις περισσότερες νέες μαμάδες με μία μόνο λέξη: !!!!!ΠΑΝΙΚΟΣ […]