ομολογη σπερματεγχυση - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
22 Μαΐου 2019

Σπερματέγχυση η IUI

Η σπερματέγχυση είναι μια απλή θεραπεία γονιμότητας  στην οποία ειδικά επεξεργασμένο σπέρμα εισάγεται απευθείας μέσα στη μήτρα με τη βοήθεια ενός καθετήρα. Η εισαγωγή των σπερματοζωαρίων […]