προφυλακτικο για παιδια - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
4 Απριλίου 2019

Προφυλακτικό

Τι είναι και πώς λειτουργεί το προφυλακτικό. Τόσο το ανδρικό όσο και το γυναικείο προφυλακτικό έχουν τον ίδιο ρόλο να εμποδίσουν το σπέρμα να έρθει σε […]