σερπαφαρ ποσα ωαρια - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
30 Μαΐου 2019

Απλή πρόκληση ωορρηξίας

Η απλή πρόκληση ωορρηξίας είναι διαδικασία στην οποία διεγείρουμε φαρμακευτικά με χάπια την παραγωγή ενός ή και περισσότερων ωαρίων. Σκοπός να αυξηθεί η πιθανότητα εγκυμοσύνης. Η […]