Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται να κάνω αμνιοκέντηση; - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
16 Ιανουαρίου 2020

Αμνιοκέντηση ή αμνιοπαρακέντηση

Τι είναι η αμνιοκέντηση; Η αμνιοκέντηση ή αμνιοπαρακέντηση είναι μια επεμβατική εξέταση προγεννητικού ελέγχου κατά την οποία λαμβάνουμε μια μικρή ποσότητα αμνιακού υγρού από τη μήτρα […]