υδατιδομορφη μυλη - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
13 Απριλίου 2019

Μύλη Κύηση ή υδατοειδής

Τι είναι η μύλη κύηση; Η μύλη κύηση ή αλλιώς υδατοειδής μύλη είναι μια σπάνια επιπλοκή της κύησης που χαρακτηρίζεται από τη μη φυσιολογική ανάπτυξη της […]