υστεροσκόπηση πολύποδας στη μήτρα και εγκυμοσύνη - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
7 Μαΐου 2019

Υστεροσκόπηση ενδομητρίου

Τι είναι η Υστεροσκόπηση ενδομητρίου Η Υστεροσκόπηση ενδομητρίου είναι μία σύγχρονη μέθοδο που έχει αντικαταστήσει την παραδοσιακή απόξεση της μήτρας, η οποία θεωρείται παρωχημένη. Η Υστεροσκόπηση χρησιμοποιείται […]