φλεγμονη απο περιδεση τραχηλου - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
16 Ιανουαρίου 2020

Ανεπάρκεια Τραχήλου

Τί είναι η ανεπάρκεια τραχήλου; Ο τράχηλος είναι ένας ινοελαστικός δακτύλιος και αποτελεί το κατώτερο τμήμα της μήτρας. Διαθέτει 2 στόμια, το έξω τραχηλικό στόμιο που […]