χειμερινη κολυμβηση και εγκυμοσυνη - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
16 Μαΐου 2019

Εγκυμοσύνη και Παραλία

Το καλοκαίρι ήρθε και η θερμοκρασία ολοένα και ανεβαίνει. Ο κόσμος κατευθύνεται σε κοντινές και μη παραλίες. Τι συμβαίνει όμως κατά την εγκυμοσύνη; Τι πρέπει να […]