χλαμυδια βικιπαιδεια - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος
4 Απριλίου 2019

Χλαμύδια

Τι είναι τα χλαμύδια. Τα χλαμύδια είναι μικρόβιο που μεταδίδεται σεξουαλικά και ζει μέσα στα κύτταρα του οργανισμού. Είναι σήμερα από τις πιο συχνές, αλλά θεραπεύσιμες, […]