Κορονοϊός και εγκυμοσύνη - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος