Αφαίρεση Αρ εξαρτήματος με Κύστη Ωοθήκης - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος