Λαπαροσκοπική αφαίρεση Κύστης Ωοθήκης - Dr Αλέξανδρος Αρμενιάκος